Infak Rp 206 Juta Terkumpul di Istighotsah Kubro Satu Abad NU di Karangan

Istighotsah Kubro dalam rangka Satu Abad NU yang digelar PCNU Trenggalek pada…