Abdul Hamid Wilis dan Upaya Mewariskan Ingatan

Suatu hari, rencana sowan saya ke Mbah Hamid hampir urung ketika saya…