Ulama Pembela Akidah Ahlusunnah wal Jamaah dari Masa ke Masa

Al-Imam al-Ustadz Abu Manshur Abdul Qâhir al-Baghdadi (w. 429 H) menjelaskan: Mutakallim…

Makna ar-Rahman & ar-Rahim Secara Bahasa, Istilah, dan Kalam

Kaum muslimin Indonesia pada umumnya mengetahui makna ar-Rahman dan ar-Rahim sebagai Yang…