Trenggalek – Barangkali, pembaca, terutama generasi millenial, masih asing dengan istilah Salalahuk. Salalahuk adalah sebuah syair berbahasa Jawa yang berisi puji-pujian kepada Baginda Nabi SAW dan tauhidiah. Umumnya, Salalahuk didendangkan selepas salat tarawih sambil tidhuran (menabuh beduk).

Malam itu, bintang-bintang memperelok langit Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek. Pertanda cuaca cerah. Sementara, rembulan melengkung menampakkan sepertiga bagiannya. Jamaah Masjid Subulus Salam bergegas pulang begitu selesai salat tarawih. Anak-anak kecil yang semula meramaikan suasana tarawih, terlebih dahulu berhamburan menuju taman bermain PAUD Az Zahro yang sekaligus menjadi halaman masjid.

Namun Mbah Marjan, pemangku masjid yang terletak di RT 56, RW 28 tersebut, dengan sigap meraih dua tabuh kayu dan segera duduk menghadap beduk yang ada di serambi. Sejurus kemudian, Mbah Marjan mendendangkan Salalahuk diikuti beberapa jamaah lain.

Lantunan Salalahuk Mbah Marjan dan kawan-kawan mendayu-dayu lewat pengeras suara. Meski semua berusia senja, namun dari suaranya, mereka sangat bersemangat. Lebih-lebih saat menjumpai bagian syair bernada tinggi. Mereka seakan berlomba, suara siapa yang paling melengking. Hingga kira-kira 15 menit kemudian, lantunan Salalahuk berhenti, berganti suara tadarus Al Quran dari remaja masjid.

Awit mbiyèn kéné Salalahukan, mben bar trawèh (Sejak dulu di sini melantunkan Salalahuk, tiap seusai tarawih),” kata Mbah Marjan.

Dituturkan Mbah Marjan, setelah salat tarawih dan witir selesai, ia dan beberapa jamaah lain menyanyikan Salalahuk—sambil menabuh beduk di serambi, sementara di saat bersamaan, para remaja bertadarus di dalam masjid. Hal itu berlangsung sejak puluhan tahun silam, sejak masjid yang dulu pernah digunakan untuk salat Jumat tersebut didirikan.

Saiki (sing Salalahukan) kari sing tuwèk-tuwèk, Mas” sebut Mbah Marjan dengan nada prihatin. “Kuwi aé mung siji-loro”.

 

Jejak Salalahuk di Trenggalek

 

Salalahuk cukup populer di masyarakat Trenggalek, utamanya di kalangan tua. Namun demikian, cukup sulit melacak awal kemunculan Salalahuk di Trenggalek.

Sing jelas saka mbah-mbah mbiyèn,” jawab Mbah Marjan saat ditanya dari mana ia menghafalkan Salalahuk.

Mbah Marjan yang kini berusia hampir 70 tahun itu mengaku tidak mempunyai catatan sama sekali. Hanya, ia meyakini, Salalahuk adalah syair sholawat gubahan Wali Songo, dan diturunkan dari generasi ke generasi secara lisan.

Jika Mbah Marjan tidak memiliki catatan syair Salalahuk, tidak demikian dengan Mahsun Ismail. Mahsun, mantan Wakil Bupati Trenggalek dan mantan Ketua PC (Pengurus Cabang) GP (Gerakan Pemuda) Ansor Trenggalek itu mengaku, sudah sejak lama, ia menyimpan teks Salalahuk yang ia dapatkan dari kakeknya.

Bermula dari even Festival Bedug Salalahuk yang diselenggarakan GP Ansor Trenggalek tahun 2009, Mahsun, yang mencari teks Salalahuk sebagai rujukan festival, berhasil memperolehnya dari Mbah Nahrowi, kakek bungsunya. Mbah Nahrowi, masih menurut Mahsun, mendapatkannya dari Mbah Badrun, Sumbergayam.

Aku nulis (syair Salalahuk) mbiyèn kuwi ning lawang lemariné Mbah Derun. Tak tulis (salin),” kata Mahsun menirukan kalimat Mbah Nahrowi.

Selain dari Mbah Badrun, Mahsun juga menyimpan teks Salalahuk yang ditulis oleh santri Pondok Baruharjo. Teks tersebut, lanjut Mahsun, bersumber dari Nuryakin. Nuryakin sendiri merupakan keponakan dari Mbah Nahrowi.

“Jadi sumbernya sama. Dan di mana-mana, yang saya pakai sejak dulu ya ini,” kata Mahsun sambil menyodorkan teks Salalahuk beraksara Arab pegon.

Mahsun memang pencinta Salalahuk, sebagaimana ia akui. Selama menjabat Ketua GP Ansor Trenggalek, ia beberapa kali memfestivalkan Salalahuk. Diantaranya di Gedung NU Trenggalek, di alun-alun Trenggalek, dan di Kecamatan Kampak. Di samping itu, hingga kini, tiap tanggal 20 Ramadan, ia bersama komunitasnya menggelar tiduran (menabuh beduk) sambil Salalahukan di atas gunung Gemblung, sebuah perkampungan atas angin yang terletak di Desa Kendalrejo, Kecamatan Durenan.

Sayangnya, Salalahuk, sebuah folklor lisan yang jamak —untuk tidak mengatakan hanya— dijumpai di wilayah Mataraman itu, kini nyaris senasib dengan sekian tradisi kuno lainnya: terancam hilang.

Namun demikian, upaya nguri-uri syair peninggalan para wali tersebut bukannya tidak ada. Misalnya—selain yang telah dilakukan Mahsun di atas—even berupa Megengan Kubro yang dirintis komunitas pemuda Desa Jajar, Kecamatan Gandusari, sejak dua tahun yang lalu. Even menjelang Ramadan yang sudah terselenggara tiga kali ini salah satu agenda utamanya adalah pembacaan Salalahuk.

 

Megengan Show di Desa Jajar, Kecamatan Gandusari. Salah satu agenda utamanya adalah pelantunan Salalahuk.

 

Kiranya, masih banyak lagi, baik orang per orang maupun komunitas di berbagai wilayah di Trenggalek, yang menginsafi pentingnya melestarikan Salalahuk. Sebagaimana diyakini Mbah Marjan, “Yo lèk aku ora ninggalné Salalahuk, merga, jaré mbah-mbah mbiyèn, kuwi anggitané para wali.”

 

Syair Salalahuk

 

Syair Salalahuk berisi sholawat Nabi, ajaran rukun iman sebagai inti, dan doa. Rukun iman terdiri dari iman kepada Allah, iman kepada malaikat, dan iman kepada rasul. Masing-masing dijabarkan ke sifat wajib dan sifat muhalnya. Yang menarik, doa pada bagian penghabisan Salalahuk berupa doa untuk keselamatan dan kemakmuran negeri.

Allahummaj’al hadza baladan aminan. Warzuq ahlahu wasi’an thayyibatan hasanah.”

Namun demikian, sebagai konsekuensi dari tradisi lisan, Salalahuk mempunyai banyak versi. Syair yang dilantunkan Mbah Marjan, misalnya, sedikit berbeda dengan yang dipakai Megengan Show di Desa Jajar. Juga berbeda dengan teks yang disodorkan Mahsun. Mahsun sendiri, yang memiliki pengalaman cukup panjang dengan Salalahuk, menyebut ada banyak versi yang pernah ia temui, kendati secara garis besar sama.

Perbedaan itu, menurut Mahsun, hanya terletak pada pelafalan, urutan, serta, yang menarik, adanya tambahan doa.

“Saya yakin, Salalahuk itu dari Wali Songo. Tapi pada perkembangannya, ada tambahan doa keselamatan negeri. Itu dari ulama setelahnya,” sebut Mahsun.

Berikut salinan (latin) syair Salalahuk yang disimpan Mahsun, yang berasal dari Nuryakin, dan bersumber dari Mbah Nahrowi, dari Mbah Badrun:

Shollallahu ‘ala Nabi Muhammad
Muhammad Syafi’il Khalqi fi yaumil qiyamah
Ya Robbana Ya Robbana waghfir lana dzunubana taqabbal du’aana
Huwarrohman Huwarrohim
Sing Rohim Dzat kang sampurna
Sampurnané wong alam kabèh.

Allah wujud, qidam, baqo’, mukholafatu lil hawaditsi, wal qiyamu binafsihi, wahdaniyyah, qudrat, irodat, ‘ilmu, hayyat, sama’, bashar, kalam.
Kalam qadiran, muridan, ‘aliman, hayyan, sami’an, bashiran, mutakaliman.

Ingsung ngimanaken malaikat iku
Utusané Allah kawulané Allah
Kang werna-werna rupané, kang werna-werna gawéné, werna-werna ngibadahé
Tanpa syahwat tanpa nafsu, ora bapa ora ibu, ora lanang, ora wadon, ora mangan ora nginum
Jisimé jisim alus, bangsa nur.

Asyhaduallailaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasululah.

Aneksèni ingsun setuhuné ora ana ing pengéran kang sinembah kelawan sak beneré
Kang wajib wujudé, kang muhal ‘adamé, kang mesthi anané, anging Allah.

Aneksèni ingsun setuhuné kanjeng nabi Muhammad iku utusané Allah, kawulané Allah
Kang rama Sayyid Abdullah, kang ibu Siti Aminah
Ingkang dzahir ana Mekkah, hijroh ing Medinah, jumeneng ing Medinah, gerah ing Medinah, séda ing Medinah, sinarèkaken ing Medinah
Bangsané bangsa Arab, bangsa rasul, bangsa Qurèsy.

Utawi yuswané kanjeng nabi Muhammad iku sewidak tahun, punjul tigang tahun

Utawi maknané lafadz lailahaillallah iku makna nafi lan itsbat
Utawi kang dèn nafèkaken iku sekèhé pengéran, pengéran kang liya, saking pengéran kita, kang agung kang maha mulya,
Utawi kang dèn itsbataken iku pengéran kang sah, kang setunggal, kang ora dinadèkaken.
Ndadèkaken ‘alam kabèh, yaiku aran Allah.
Tegesé aran Allah iku aran ing dalem Dzat kang wajib wujudé, kang muhal ‘adamé, kang mesthi anané, ora werna ora rupa, ora arah ora anggon.
Lan sing sopo wongé ngucapaken setuhuné Allah iku werna rupa arah anggon, mangka wong iku dadi kufur.

Utawi kanjeng nabi Muhammad iku manungsa kang lanang, kang merdéka, kang wus ‘aqil baligh, kang bagus rupané, kang mencorong cahayané, kadi purnamané mbulan, utawa kaya srengéngé

Kang katurunan wahyu, ingkang wajib anduwèni sifat shidiq amanah tabligh.
Sidiq temen, amanah kang percaya, tabligh anekakaken
Muhal unyo, muhal cidro, muhal ngumpetaken.
Ingkang wenang anduwèni sifat ‘aradh basyariyah
Kang ora nyudaaken ing dalem derajaté ingkang maha luhur.

Allahumma sholli ‘ala Muhammad
Allahumma sholli ‘ala Muhammad
Wa ‘ala alihi, wa ‘ala âlihî, wa shahbihî wa
sallim.

Allâhummaj’al hadza baladan âminan
Allâhummaj’al hadza baladan âminan
Warzuq ahlahû, warzuq ahlahû
Wâsi’an thoyyibatan hasanah.

(Androw Dzulfikar/Zein)

3 comments
  1. Dah lama tak dengar salalahuk ni. dlu duduk kat Parit Jawa selalu dengar kalau lepas terawih tu.. skarang dah pindah mersing dah tak dengar lagi..

Tinggalkan Balasan
You May Also Like

7 Ramadan, Mengenang Wafatnya Hadratussyaikh Hasyim Asyari

    nutrenggalek.or.id – Tepat 75 tahun lalu di bulan yang suci…

Pagar Nusa Durenan Sahkan Warga Baru, Siap mewarnai Banom-Banom NU

nutrenggalek.or.id – Rabu (31/3) malam, Pimpinan Anak Cabang Pagar Nusa Durenan menyelenggarakan…

Mengintip Tradisi Sema’an Al Qur’an dan Nyekar Bareng di Makam Desa Ngetal

Pogalan – Nyekar sudah menjadi tradisi umat muslim di Nusantara. Memanfaatkan momen…

Grand Opening NUsantara Mart, MWC NU Durenan Perkuat Ekonomi Umat

nutrenggalek.or.id – Komitmen menuju kemandirian ekonomi Nahdlatul Ulama semakin nyata di Kabupaten…