Khutbah Jumat Basa Jawa LDNU Trenggalek: Makna lan Kautamaan Wulan Rajab

khutbah jumat bahasa jawa

Khutbah I

الحَمْدُ لِلهِ الَّذِيْ خَلَقَ الزّمَانَ وَفَضَّلَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَخَصَّ بَعْضَ الشُّهُوْرِ وَالأَيَّامِ وَالَليَالِي بِمَزَايَا وَفَضَائِلَ يُعَظَّمُ فِيْهَا الأَجْرُ والحَسَنَاتُ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ الدَّاعِى بِقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ إِلَى الرَّشَادِ

اللّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ علَى عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ مُحَمّدٍ وَعَلَى آلِه وأصْحَابِهِ هُدَاةِ الأَنَامِ في أَنْحَاءِ البِلاَدِ. أمَّا بعْدُ، فيَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللهَ تَعَالَى بِفِعْلِ الطَّاعَاتِ فَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالىَ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيْمِ: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ. أَمَّابَعْدُ

Jamaah Shalat Jumat Rahimakumullah

Alhamdulillah, puja lan puji syukur dhumateng ngarsanipun Allah Swt atas sedaya kenikmatan saha peparing ingkang sampun kaparingaken dhumateng kita sami. Langkung-langkung mboten kraos bilih kita dipun takdiraken kepanggih, berjumpa kalian wulan ingkang mulya yakni wulan Rejeb 1443 Hijriyah. Wulan Rajab inggih punika salah satunggaling wulan ingkang dipun mulyaaken wonten agami Islam.  Kados ingkang dipun dhawuhaken Allah Swt wonten Q.S at-Taubah: 36, ingkang surahosipun mekaten:

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَآ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۗذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ەۙ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ

Artosipun: “Saestunipun cacahing wulan midherek Allah inggih punika kalih welas wulan, saklebetipun ketetapan Allah ing wekdal piyambakipun ndamel langit lan bumi, ing antawisipun wonten sekawan wulan haram/mulya. Punika lah (ketetapan) agami ingkang lurus, mila sampun ngantos sampeyan perilaku zhalim/nganiaya wonten saklebetipun (wulan ingkang sekawan) puniku.”

Ayat wonten ing inggil mengindikasikan wontenipun sekawan wulan mulia kangge umat Islam ingkang kedah dipun hormati, nebihi saking sedaya kemaksiatan, nginggahaken prestasi-prestasi ibadah lan amal shalih. Sak lajengipun Baginda Nabi Muhammad saw sampun paring penjelasan kanthi rinci saking sekawan, kasebat wonten lebetipun setunggaling hadits saking Abu Bakrah ingkang diriwayataken dening Bukhari lan Muslim, kanjeng Rasul Muhammad saw dhawuh mekaten:

الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ، ثَلاَثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِى بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ

Artosipun: “Sawarsa (setahun) muter kados dene kawontenanipun, arikala Gusti Allah ndamel langit lan bumi. Sawarsa (setahun) punika wonten kalih welas wulan. Ing antawisipun wonten sekawan wulan haram (suci). Tigang wulanipun, runtung-runtung, inggih punika Dzulqa’dah, Besar lan Sura. (Sak wulan malih inggih punika) Rejeb mudhar ingkang papan manggenipun antawis Jumadil (akhir) lan Ruwah. ” (HR. Bukhari no. 3197 lan Muslim no. 1679).

Jamaah Shalat Jumat Rahimakumullah

Dados, angsal dipun simpulaken bilih sekawan wulan suci (haram) kasebat inggih punika: (1) Dzulqa’dah; (2) Besar ; (3) Sura ; lan (4) Rejeb.

Wondene definisi Rejeb, midherek basa, gadhah artos ‘menghormati’. Midherek Syekh Abdul Qodir al-Jailani lebeting Kitab al-Ghuniyah, Rejeb madeg saking tigang aksara, inggih punika Ra’, Jim, Lan Ba’. Ra’ inggih punika Rahmatullah (Rahmat Allah), Jim inggih punika Judullah (Kegampilan Allah), lan Ba’ inggih punika Birrullah (Kesahenanipun Allah). Tegesipun, wiwit awal ngantos akhir Wulan Rejeb, Allah Swt ngelimpahaken tigang anugerah dhateng hamba-hambanipun, inggih punika limpahan rahmat, kegampilan, lan kesahenan saking Allah Swt.

Wulan Rejeb inggih punika wulan kaping pitu saking penanggalan Hijriyah. Ing pundi kathah peristiwa bersejarah, ing antawisipun, peristiwa Isra lan Mi’raj Nabi Muhammad saw, wonten perintah kadamel umat Islam supados anglampahi shalat wajib gangsal wekdal. Wonten malih pembebasan Masjid Al-Aqsha dening Sultan Shalahuddin Al-Ayyubi, ugi kedadosan wonten ing Wulan Rejeb, leresipun 27 Rejeb 583 Hijriyah. Sak lintunipun malih inggih punika, Perang Tabuk ugi kalampah ing Rejeb warsa kaping sanga Hijriyah.

Nyumerepi kados puniki lah, tamtu Wulan Rejeb sanes wulan limrah/biasa, nanging estu wulan ingkang nggadhahi keutamaan utawi fadhilah-fadhilah ingkang kekandhut saklebetipun ingkang kedah kita mangertosi, lan usaha manfaataken kaliyan sedaya bentuk ibadah-ibadah kanthi maksimal.

Jama’ah Shalat Jum’at Rahimakumullah

Salajengipun, punapa kautamaan ingkang wonten saklebeting Wulan Rejeb ingkang kasebat?

Wondene, antawisipun kautamaan ingkang wonten lebeting Wulan Rejeb inggih punika:

1. Bulan haram  ingkang diremeni Gusti Allah

Wulan Rejeb inggih punika wulan ingkang mulia amargi kelebet wonten wulan haram sareng tigang wulan sanesipun, inggih punika Dzulqa’adah, Besar , lan Sura.  Kanthi ngrujuk dhateng al-Qur’an surat at-Taubah ayat 36, ing wulan haram, umat islam dipun larang tumindak aniaya (zhalim). Ing wulan punika ugi mboten angsal nglampahaken perang. Saben lampahan dosa dipun sukani wangsulan ingkang langkung ageng. Sakwangsulipun, saben amalan ingkang shalih ugi dipun wangsuli ganjaran langkung ageng ugi.

2. Peristiwa Isra’ Mi’raj

Ing Wulan Rejeb niki wonten peristiwa wigatos kangge Nabi Muhammad saw lan umat Islam. Ing dalu kaping 27 wulan Rejeb, Kanjeng Nabi Muhammad nglampahaken perjalanan Isra’ lan Mi’raj. Wonten saklebetipun perjalanan spiritual sak dalu puniku, Nabi Muhammad tumuju ing langit kaping pitu utawi Sidratul Muntaha. Imam an-Nawawi sampun nyebat menawi ing dalu Isra’ lan Mi’raj, Nabi dipun utus utawi dipun perintah supados nglampahi ibadah shalat gangsal wekdal.

3. Wulan taubat lan ngathah-ngathahaken amal kesahenan

Gusti Allah mbikak kanthi wiyar ampunanipun kanggo sinten mawon ingkang nyuwun pangapura kanthi tulus. Pramila, sumangga sami ngathah-ngathahaken taubat kelawan istighfar. Salah setunggalipun istighfar ingkang dipun anjuraken inggih punika Sayyidul Istighfar utawi Rajanipun Istighfar. Mahos Istighfar saged mbikak ampunanipun Gusti Allah, nggampilaken marginipun utawi mlampahipun rezeki, lan dipun busek saking kesisahan.

Wondene donga Sayyidul Istighfar inggih punika:

اَللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ. أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ. أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ. وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ. فَاغْفِرْ لِيْ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ

Kados dene katerangan ing sak lebeting kitab Lathaifut Thaharah wa Asrarus Shalah anggitanipun Mbah Sholeh Darat, Bab 83-88 “Bab Fadlilah Rejeb”, Nabi dhawuh: “Sinten  mawon ingkang mahos  سُبْحَانَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ kaping 100, saben dinten, wonten ing sedasa dinten wiwiting Rejeb (tanggal 1-10), mahos سُبْحَانَ الْاَحَدُ الصَّمَدُ kaping 100, saben dinten ing sedasa dinten kaping kalih (tanggal 11-20), lan mahos سُبْحَانَ الرَّؤُفُ الرَّحِيْمُ sakathah kaping 100, saben dinten ing sedasa dinten kaping tiga (tanggal 21-30), mangka mboten wonten tiyang ingkang saged ngetang pahalanipun”.

Saklintunipun punika, ugi dipun anjuraken dhumateng umat Islam inggih punika ngathah-ngathahaken mahos dzikir, tasbih, tahmid, lan bersalawat, saha bersedekah.

Jamaah Shalat Jumat Rahimakumullah

Rasulullah saw sampun dhawuh:

رَجَبُ شَهْرُ اللهِ وَشَعَبَانُ شَهْرِيْ وَرَمَضَانُ شَهْرُ أُمَّتِيْ

Artosipun: “Rajab iku wulane Gusti Allah, Sya’ban iku wulanku, lan Ramadhan iku wulane umatku.” (Jami’ul Ahadits, no. 12682)

Duginipun wulan Rejeb ateges saya caketipun wekdal Wulan Pasa. Sak sampunipun Wulan Rejeb, badhe wonten Wulan Sya’ban, lajeng Wulan Ramadhan. Punika donga ingkang dipun anjuraken ngathah-ngathahaken mahos, ing Wulan Rejeb.

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ

Artosipun: “Duh Gusti Allah, Panjenengan paringi barakah kula (kita) wonten ing Wulan Rejeb lan Wulan Sya’ban, lan Panjenengan panggihaken kula (kita) kaliyan Wulan Pasa.”

Jamaah shalat Jumat rahimakumullah,

Saking uraian punika sampun jelas bilih Wulan Rejeb dados berkah menawi wonten perkembangan dhiri kita kekait kecaketan lan ketaatan kita dhumateng Allah. Keberkahan ing Wulan Rejeb lan Ruwah punika dados wigatos kita anggenipun ngemut-emut ngajengi Wulan Pasa, wulan ingkang langkung mulya lan kathah kautamaan. Mugi-mugi kita dados pribadhi-pribadhi ingkang tansah pikantuk barakah, pikantuk pitedah, lan dipun panjangaken umuripun ngantos saged manggihi pasa Ramadhan. Aamiin Yaa Rabbal ‘Aalamiin.

جَعَلَنا اللهُ وَإيَّاكم مِنَ الفَائِزِين الآمِنِين، وَأدْخَلَنَا وإِيَّاكم فِي زُمْرَةِ عِبَادِهِ المُؤْمِنِيْنَ : أعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمْ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمانِ الرَّحِيمْ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا    باَرَكَ اللهُ لِيْ وَلكمْ فِي القُرْآنِ العَظِيْمِ، وَنَفَعَنِيْ وَإِيّاكُمْ بِالآياتِ وذِكْرِ الحَكِيْمِ.  إنّهُ تَعاَلَى جَوّادٌ كَرِيْمٌ مَلِكٌ بَرٌّ رَؤُوْفٌ رَحِيْمٌ  

Khutbah II          

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

اَللهم صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الصَّادِقِ الْوَعْدِ الْأَمِيْنِ، وَعَلٰى إِخْوَانِهِ النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ، وَارْضَ اللهم عَنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَآلِ الْبَيْتِ الطَّاهِرِيْنَ، وَعَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ، أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَنِ الْأَئِمَّةِ الْمُهْتَدِيْنَ، أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَعَنِ الْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِيْ بِتَقْوَى اللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ فَاتَّقُوْهُ، وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ عَظِيْمٍ، أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلٰى نَبِيِّهِ الْكَرِيْمِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ، فِيْ الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ والْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِيْنَ غَيْرَ ضٰالِّيْنَ وَلاَ مُضِلِّيْنَ، اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا وآمِنْ رَّوْعَاتِنَا وَاكْفِنَا مَا أَهَمَّنَا وَقِنَا شَرَّ ما نَتَخوَّفُ، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

عِبَادَ اللهِ، إنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبٰى ويَنْهٰى عَنِ الفَحْشٰاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ. فَاذكُرُوا اللهَ الْعَظِيْمَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْهُ عَلٰى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ وَاسْأَلُوْهُ مِنْ فَضْلِهِ يُعْطِكُمْ وَاتَّقُوْهُ يَجْعَلْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَخْرَجًا، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ

*Teks khutbah Jumat ini disusun oleh PC LDNU Trenggalek.
Exit mobile version