Berikut ini adalah teks khutbah berbahasa Jawa yang disusun oleh PC Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) Kabupaten Trenggalek, edisi Jumat (14/1/2022).

Khutbah I

اَلْحَمْدُ ِللهِ الَّذِىْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدىْ وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ. أَشْهَدُ أَنْ لآإِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. اَللّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلى خَاتَمِ اْلاَنْبِيَآءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ مُحَمَّدٍ وَّعَلى آلِهِ وَصَحْبِهِ أجْمَعِيْنَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ اِتَّقُوْا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ اِلاَّ وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ

Kaum muslimin jamaah Jum’ah rahimakumullah,  

Wonten ing awal khutbah punika, mangga kula panjenengan sedaya ningkataken ketakwaan dhumateng Allah kanthi saestu, nglampahi sedaya perintah ugi nebihi sedaya awisanipun.

Ghibah (menggunjing keburukan ugi kekiranganipun tiyang sanes) punika salah setunggale maksiat ingkang dipun haramaken dening Allah, ugi salah setunggale penyakit  ingkang bahaya, ingkang saget ngrisak kerukunan, persatuan, ugi ketentereman masyarakat.

Akhir-akhir niki, ghibah tansaya marak dipun lampahi tiyang kathah. Menawi rumiyin ghibah namung dilampahi sekumpulan tiyang dhateng panggenan-panggenan tertentu ingkang terbatas, wekdal sak mangke, kairing kathahipun media sosial, ghibah tambah saya mempeng anggene nglampahi. Ghibah online lumantar media sosial sami dosanipun kalian ghibah offline.

Pramila punika, wonten kesempatan khutbah singkat punika, kula ngemutaken dhateng kula panjenengan sedaya, pripun bahayanipun dosa ghibah. Taksih kathah sedherek-sedherek kula panjenengan ingkang asring nglampahi ghibah, senaoso mboten dipun sadhari.

Punapa ingkang dimaksud kalian ghibah?

Diriwayataken saking sahabat Abu Hurairah bilih Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasalam dhawuh: “Apa sampeyan kabeh ngerti apa to ghibah iku? Para sahabat njawab: Allah ugi Rasulipun ingkang langkung mangertos. Baginda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam lajeng dhawuh:

 ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ

Maknanipun: Ghibah iku nalikane awakmu nyebut sedulur (muslim)mu kanthi perkara sing ora didhemeni sedulurmu mahu.”

Lajeng dipun suwunne pirsa dhumateng Baginda Nabi: Wahai Rasulullah, nalikane dhateng sedherek kula niku saestu leres punapa ingkang kula aturne? Nabi wangsulan:

إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَد اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهُ

Artosipun: “Yen to neng dheweke ana sing kok omongke sesuai, mangka sliramu aja nglakoni ghibah marang dheweke. Yen to ora ana marang dheweke apa sing sira ucapne, mangka sliramu wis nglakoni buhtan(tuduhan palsu) marang sedulurmu kuwi.” (HR. Muslim)

Buhtan niku nudhuh sawijining tiyang ingkang mboten wonten kabenerane dhateng piyambakipun. Buhtan langkung ageng dosanipun tinimbang ghibah, amargi buhtan wonten unsur kebohonganipun.

Maasyiral muslimin rahimakumullah,

Menggunjing keburukan tiyang sanes, wonten al-Qur’an dipun sebataken kados dene dhahar dagingipun sedherek sesami muslim ingkang sampun seda. Kagem sinten mawon, hal punika tamtu kemawon sanget njijikaken. Semanten ugi ghibah, sak mesthinipun kula panjenengan ugi sanget jijik kagem nglampahi punika.

Jama’ah Jumat ingkang berbahagia,

Dados, ghibah punika membicarakan sedherek sesami muslim ingkang taksih gesang utawi ingkang sampun seda, alit punapa dhewasa. Ngengingi keburukan ingkang wonten piyambake ingkang mboten diremeni saumpami piyambake mireng. Hal ingkang dipun rembug saget arupi keburukan fisik, nasab (asal-usul keturunan), sandhangan, papan panggonan utawi omah, utawi ugi perilakunipun. Kados dene pocapan: Si Fulan kuwi cendhek, Si Fulan kurang adab, sandhangane reget, Si Fulan kalah utawi wedi karo bojone, ugi ukara-ukara lintunipun ingkang serupa, bilih dimangertosi tiyang ingkang diomongne, rumaos mboten remen kaliyan hal punika.

Maasyiral muslimin rahimakumullah,

Lajeng, ghibah punika termasuk dosa ingkang ageng punapa dosa alit?

Hukumipun dipun rinci kados mekaten. Menawi ghibah dipun lampahi dhumateng tiyang shalih ugi bertakwa, mangka tergolong dosa ageng. Menawi ghibah dhumateng lintunipun tiyang ingkang bertakwa, mangka mboten mutlak dados dosa ageng.

Ingkang perlu dimangertosi, bilih salah setunggalipun muslim ingkang fasiq digunjing keburukannya ngantos wates ingkang berlebihan, mangka niku termasuk dosa ageng. Kados to berlebihan angsale nyebutaken keburukan-keburukanipun namung damel kesenengan mengobrol mawon. Kaliyan makna punika lah saget dipahami hadis riwayat Abu Dawud saking Sa’id bin Zaid, bilih Nabi shallallahu alaihi wasalam dhawuh:

 إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرِّبَا اسْتِطَالَةَ الرَّجُلِ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ

Artosipun: “Saktemene termasuk dosa sing serupa kelawan riba sing paling parah yaiku nalikane salah sawijining wong berlebihan menodai kehormatan salah sawijine muslim tanpa hak” (HR. Abu Dawud)

Istithalah (berlebihan menodai kehormatan salah sawijine muslim) niki termasuk salah setunggale dosa ingkang ageng, amargi Nabi shallallahu alaihi wasallam merang dados “salah setunggale riba ingkang paling parah.

Wonten ing setunggalipun hadis babagan Isra’ lan Mi’raj, Rasulullah shallallahu alaihi wasalam dhawuh: Nalikane aku digawa mi’raj, aku ngliwati sekelompok wong kang kukune tembaga lagi nyakari praupane ugi dhadhane dhewe. Terus aku takon: sapa to wong-wong kuwi, He Jibril? Jibril njawab: Punika tiyangtiyang ingkang gunjing keburukan ugi menista kehormatan tiyang sanes (HR. Abu Dawud).

Maasyiral muslimin rahimakumullah,

Kados dene diharamaken ghibah, haram ugi mirengaken. Allah Taala nalikane nyebut sifat sebagian tiyang ingkang dipun puji, dhawuh:

وَاِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ وَقَالُوْا لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۖسَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ۖ لَا نَبْتَغِى الْجٰهِلِيْنَ

Artosipun: Nalikane salah sawijne wong ngrungokne perkara sing awon, wong kuwi krungu terus ngomong: ‘Kanggoku amal-amalku lan kanggomu amal-amal mu, muga-muga sira kabeh slamet, aku ora pengin (kumpul) karo wong-wong bodho(Q.S. alQashash: 55)

Maasyiral muslimin rahimakumullah,

Kedah dipun mangertosi dening pelaku ghibah bilih piyambake berhak angsal siksa saking Allah yen to mboten kersa taubat saking dosanipun. Nalika omongan ghibah dugi dhateng tiyang ingkang dirasani keburukanipun, mangka pelaku ghibah wajib nyuwun pangapura dhumateng piyambake, supados sah taubatipun. Nanging nalika omongan ghibah dereng dugi dhumateng tiyang ingkang dirasani keburukanipun, mangka cukup kagem pelaku ghibah taubat, tanpa perlu memberitahukan omongan ghibahipun dhumateng tiyang ingkang bersangkutan.

Wonten dinten kiamat, tiyang ingkang mendzalimi ugi nggunjing tiyang sanes, lan dheweke dereng taubat ngantos seda, mangka ganjarane badhe dipun pendhet lan diparingne dhateng tiyang ingkang didzalimi. Umpama sedaya ganjarane telas nanging tanggungan kedzalimane dereng cekap, mangka dosa-dosa tiyang ingkang didzalimi dening piyambake badhe diparingaken dateng pelaku kezaliman kala wau, lajeng pelaku kedzaliman kalawau diuncalne marang geni neraka (HR. Muslim). Naudzu billah min dzalik.

Maasyiral muslimin rahimakumullah,

Mekaten khutbah singkat wonten siang ingkang penuh keberkahan punika. Mugi-mugi wonten manfaatipun ugi mbekta barakah kagem kula pajenengan sami. Amin.

أَقُوْلُ قَوْلِيْ هٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

.

Khutbah II

 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى، وَأُصَلِّيْ وَأُسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَهْلِ الْوَفَا. أَشْهَدُ أَنْ لَّا إلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِيْ بِتَقْوَى اللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ عَظِيْمٍ، أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى نَبِيِّهِ الْكَرِيْمِ

فَقَالَ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ، فِيْ الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

 اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ والْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ، اللهم ادْفَعْ عَنَّا الْبَلَاءَ وَالْغَلَاءَ وَالْوَبَاءَ وَالْفَحْشَاءَ وَالْمُنْكَرَ وَالْبَغْيَ وَالسُّيُوْفَ الْمُخْتَلِفَةَ وَالشَّدَائِدَ وَالْمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، مِنْ بَلَدِنَا هَذَا خَاصَّةً وَمِنْ بُلْدَانِ الْمُسْلِمِيْنَ عَامَّةً، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

 عِبَادَ اللهِ، إنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى ويَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ. فَاذكُرُوا اللهَ الْعَظِيْمَ يَذْكُرْكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ

*Teks khutbah ini disusun oleh Ust. Joko Setyo Rimbawan, Wakil Bendahara PC LDNU Trenggalek.
You May Also Like

Bacaan dan Tata Cara Bilal Shalat Jumat (Panduan Singkat)

Dalam pelaksanaan shalat Jumat, bilal atau muraqqi mempunyai peran yang penting. Bilal…

Khutbah Jumat Basa Jawa: Menakar Perjalanan Hidup di Dunia untuk Kehidupan di Akhirat (LDNU Trenggalek)

Khutbah I اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاَتُهُ اَلْحَمْدُللهِ الَّذِيْ وَعَدَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا…

Khutbah Jumat Basa Jawa LDNU Trenggalek: Makna lan Kautamaan Wulan Rajab

Khutbah I الحَمْدُ لِلهِ الَّذِيْ خَلَقَ الزّمَانَ وَفَضَّلَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَخَصَّ…

Tata Cara dan Bacaan Bilal Salat Idul Adha

Bilal atau Muraqqi adalah seseorang yang bertugas mengumandangkan tarqiyah (seruan kepada jamaah untuk melaksanakan salat). Berikut tata cara dan bacaan bilal salat Idul Adha.