Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Trenggalek telah menyusun teks khutbah untuk Salat Idul Fitri 1442 H / 2021 M. Teks khutbah ini disusun dalam bahasa Jawa, yang menjadi bahasa keseharian warga masyarakat Kabupaten Trenggalek.

Download Teks (pdf) khutbah Idul Fitri 1442 H PCNU Trenggalek (Bahasa Jawa) melalui link berikut ini:

Khutbah Idul Fitri 1442 H PCNU Trenggalek (Bahasa Jawa)

 

khutbah idul fitri 1442 h pcnu trenggalek (bahasa jawa)

Khutbah I

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ

اَللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ * اللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ * اَللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ  اَللهُ اَكْبَرُ * لاَاِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ * اَشْهَدُ اَنْ لاَاِلَهَ اِلاَّ اللهُ اَلْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ * وَاّشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَادِقُ الْوَعْدِ الآمِيْنِ اَللّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ اَمَّا بَعْدُ : فَيَا عِبَادَ اللهِ اُوْصِيْكُمْ وَاِيَّايَ بِتَقْوَى اللهِ وَطَاعَتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ قَالَ اللهُ تَعَالَى اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَتَمُوْتُنَّ اِلاَّ وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ

 

Hadirin jamaah Shalat Ied ingkang minulyo….

Monggo wonten ing kesempatan ingkang sanget minulyo meniko, kito sami tansah ngunjuaken raos syukur wonten ngarsane Allah Swt, ingkang punopo panjenenganipun sampun paring kanikmatan lan kanugrahan ingkang ageng sanget dateng kito sami, utaminipun kito saget nglampahi ibadah shiyam Romadlon ngantos paripurno, lan mugi-mugi kemawon dipun tampi kaliyan Allah lan saget dados wasilah kito termasuk muttaqien.

Alhamdulillah, wonten ing wekdal ingkang barokah meniko, kita ugi saget kepanggih lan nglaksanak’aken Shalat Idul Fitri 1442 H, senaoso taksih wonten ing kahanan pandemi Covid-19, ingkang ngantos sakmeniko dereng ical saking Nuswantoro, termasuk Dunia. Monggo kito tetep sabar lan tetep ndherek tindak lampahipun poro ulama lan Kanjeng Nabi Muhammad saw. Ugi tetep ningkataken taqwa kito dhateng ngarsane Allah Swt.

Shalawat lan salam ta’dzim mugio tansah konjuk dhateng junjungan kito Nabi Agung Muhammad saw, lan mugio kito sedoyo tansah pinaringan hidayah soho inayah, sahinggo tansah saget ndherek’aken sedoyo tuntunanipun, dipun akeni dados umatipun lan akhire mbenjang wonten yaumil qiyamah tansah pinaringan Syafa’atul ‘udzma min Rosulillah saw. Amien Ya Robbal ‘alamiin.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد

Hadiriin Jamaah Shalat Ied Rohimakumullah,

Kito ngraos syukur lan bingah sanget, mahargyo dinten riyadin Idul Fitri 1442 H puniko, jalaran jejibahan utawi wadlifah arupi shiyam ing wulan Romadlon ingkang saestu awrat, ugi amal ibadah sanesipun sampun katindak’aken kanthi sampurno.

Allah SWT dawuh:

   قَدْ اََّّفْلَحَ مَنْ تَّزَكَّى * وَذَكّرّ اّسْمَ رَبَّهِ فّصَّلَّى

Ingkang artosipun kirang langkung: saestu bejo tiyang ingkang mbersihaken dhirinipun (kanthi zakat fitrah), lan nyebat asmonipun Allah (kanthi takbir) lan ugi nglampahi shalat (Idul Fitri). (Q.S. al-A’la: 14-15).

Mugi-mugi Allah Swt nampi ibadah shalat, shiyam, shalat  tarawih, tadarrus al- Qur’an, shadaqoh, zakat fitrah, ugi sedoyo amal ibadah kito, lan mugi2 Allah taksih paring kesempatan saget panggih malih kaliyan wulan Romadlan wonten ing tahun ngajeng. Amien.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد

Hadirin Jamaah Shalat Ied ingkang minulyo,

Idul Fitri wonten ing tahun meniko kahananipun mboten benten kaliyan Idul Fitri tahun kepengker, inggih puniko Allah Swt taksih nguji dhumateng kulo lan panjenengan sedoyo kanthi wabah utawi pandemi Covid-19, bahkan mungkin langkung parah. Sampun kathah sanget sederek, rencang, utawi tanggi kito ingkang dados korban Covid-19, nopo meniko arupi sakit utawi sedo.

Saking meniko, kito kedah tetep nderek’aken nopo ingkang sampun dipun putusaken kaliyan Pemerintah, utawi nopo ingkang sampun dipun dhawuhaken kaliyan poro ulama’, utamanipun saking jajaran Nahdlatul Ulama, terkait ikhtiyar ngirangi lan ngicali penyebaran ugi penularan Covid-19 meniko. Termasuk inggih meniko tetep menerapkan Protokol kesehatan kanthi 5 M, fainsyaallah bi idznillah wa bi aunillah sedoyo saget teratasi.

Lan sampun ngantos kesupen, ikhtiyar secara bathiniyah arupi istighotsah, qunut nazilah, amalan-amalan saking salafunassholih, utawi dzikir nyuwun dhateng Allah, tetep kita istiqomahaken, bahkan kedah kito tingkataken. Aamiin Ya Robbal ‘alamiin.

Kathah negari ingkang sampun maju ingkang ugi kenging pandemi meniko, lan dereng saget ngatasi musibah meniko. Mboten sekedik tenaga kesehatan utawi medis ingkang dados korbanipun, termasuk kathah sanget habaib lan masyayikh NU ingkang sedo lantaran Covid meniko, bahkan sekolah/madrasah ngantos sakmeniko dereng saget melaksanakan pembelajaran tatap muka, sedoyo dereng saget mlampah kanthi normal. Sedoyo meniko nedahaken bilih keagunganipun Allah swt mboten saget dipun tandhingi kaliyan sinten kemawon lan nopo nawon.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد

Hadirin rohimakumullah,

Meskipun kondisi mekaten, sampun ngantos ngirangi hikmahipun Idul Fitri, riyadin Idul Fitri tetep saget kita manfaataken kagem saling memaafkan, saling silaturrahim, senaose mboten secara langsung, ananging secara virtual, arupi telpon, SMS, utawi WA, khsususipun kagem daerah-daerah ingkang dipun tetepaken kaliyan Pemerintah minongko daerah ingkang mbahayani.

Silaturrahim utawi anjang sana dhateng sedherek, poro sesepuh, poro guru secara langsung meniko penting, mushofahah (salaman) saling memaafkan meniko penting, reuni meniko penting lan manfaat, ananging njagi keselamatan lan kesehatan meniko langkung penting. Kito kedah dados tiyang muslim cerdas kanthi ngestuaken dawuh:

تقديم اَّلأهم ثَّم اَّلأهم

Artosipun: ndhinginaken perkawis ingkang sanget penting, nuli nglampahi perkawis ingkang ugi sangat penting.

Hifdzun nafs, menjaga jiwa (keselamatan dan kesehatan) meniko perlu dipun utamakan tinimbang lintunipun, kados reuni utawi acara lintunipun. Insyaallah wonten kondisi ingkang ngaten meniko, sedoyo saget memaklumi. Menawi kondisi sampun normal, insyaallah silaturrahim secara langsung, salaman, kempal-kempal kalih poro sederek saget dipun tindakaken malih kados sakdereng-derengipun.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد

Hadirin Jamaah Sholat Ied ingkang minulyo,

Monggo kesempatan ingkang sae, wekdal ingkang minulyo meniko, kito manfaataken kanthi sae lan maksimal, kagem nglampahi sedoyo kesaenan secara pribadi, ugi kesaenan secara sosial. Mugi-mugi kito ugi saget mbantu program Pemerintah mengatasi pandemi Covid-19 meniko. Kito dhukung supados sukses.

Kito ugi perlu tetep mewujudkan al-Ittihad wal wahdah, persatuan dan kesatuan bangsa Indonsia meniko. Kito wujudaken ukhuwah Islamiyyah, ukhuwah basyariyah, ugi ukhuwwah wathoniyah.

Kito ugi kedah sami njagi Negoro Indonesia meniko saking sedoyo ancaman, sebab NKRI meniko sampun Harga Mati. Fainsyaallah menawi Indonesia aman, Pancasila Jaya, Bhineka Tunggal Ika tetep aman, Pandemi Covid-19 ical, cita-cita lan harapan baldatun thoyyibatun wa robbun ghofuur saget terwujud. Amien Ya Robbal ‘alamiin.

Kito dungakaken poro pemimpin ing negari kito meniko dipun paringi kesehatan, dipun dadosaken Pemimpin ingkang amanah, saget bertindak adil, saget melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar. Negari meniko dipun tebihaken saking sedoyo musibah. Masyarakatipun dipun dadosaken masyarakat ingkang sholih/sholihah. Ingkang nandang gerah, mugi enggal pinaringat sehat, dipun paringi tuma’ninah lan ikhlas anggenipun ibadah, sakwanci-wanci katimbalan sowan dhateng ngarsane Allah pinaringan husnul khotimah. Amien Ra Robbal ‘alamien.

جَعَلَناَ اللهُ وَإِياَّكُمْ مِنَ العاَئِدِيْنَ وَالفَآئِزِيْنَ. وَأَدْخَلَناَ وَاِيَّاكُمْ فِيْ زُمْرَةِ عِباَدِهِ الصَالِحِين. وقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وأنْتَ خَيْرُ الرَاحِمِيْن

KHUTBAH KE-2

الله أكبر الله أكبر الله أكبر * الله أكبر الله أكبر الله أكبر * الله أكبر كبيرًا وَاْلحمدُ لله كثيرًا

وسبحان الله بكرة وأصيلا * لا اله اِلاَّ الله، والله أكبر * الله أكبر ولله الحمد

الحمد لله الْمَلِكِ اْلحنَّانِ * أشهد أنْ لاَ الهَ الاَّ اللهُ الوَاحدُ اْلمَنَّانُ وأشهدُ أنَّ سَيدَنا مُحمدًا عَبدُهُ وَرَسُوْلُهُ الدَاعِى إلىَ الْجِنَانِ * اللهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ علَى سَيدِنا مُحمدٍ وعلى آله وأصحابه أُوْلِي  الْعِرْفَانِ أما بعد، فيا عبادَالله * أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى الله وطَاعَتِهِ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُوْنَ * واعْلَمُوا أن يَوْمَكُمْ هَذَا يَوْمُ الْعِيدِ ويَوْمُ الْفَرَحِ والسُّرُوْرِ

قال الله تعالى،أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحن الرحيم : إن الله وملائكته يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبيِّ، يآأيُّها الذينَ آمنُوا صَلُّوْا عَليهِ وَسَلِّمُوْا تَسْليمًا * اللهُمَّ صَلِّ وسلِّمْ عَلى سَيِّدنا مُحَمدٍ وعلى آله وصحبه اجمعين * والحمد لله ربِّ العَالمين

اللهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤمِنينَ وَالمُؤمنَاتِ والمُسْلِمِينَ والمسْلِمَاتِ الأَحْيَاءِ منهُمْ وَالأمواتِ * اللهُمَّ انْصُرْ مَنْ نَصَرَ الدِّيْنَ واخْذُلْ مَنْ خَذَلَ اْلمُسْلِمِينَ * وألِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِ اْلمُؤْمِنِينَ وفَرِّجْ عَن اْلمَكْرُوْبِينَ وَاقْضِ الدَّيْنَ عَلَى اْلمَدْيُوْنِينَ * اللهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا الْغَلاَءَ واْلبَلاَءَ والْوَبَاءَ والْفَحْشَاءَ واْلمُنْكَرَ والْبَغْيَ والسُّيُوْفَ اْلمُخْتَلِفَةَ والشَّدَائِدَ والْمِحَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ مِنْ بَلَدِنَا هذَا خَاصَّة وَمِنْ بُلْدَانِ اْلمُسْلِمِينَ عَامَّة إنَكَ على كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ * ربَّنَا آتنَا فِي الدُّنيَا حَسَنةً وفِي اْلآخرةِ حَسَنةً وَقِنَا عَذابَ النَّارِ * والحمد لله رَبِّ العالمين. آمين يّاربَّ العالمين

السلام عليكم و رحة الله وبركاته

 

Download Khutbah Idul Fitri Bahasa Jawa PDF PCNU Trenggalek

Untuk mendapatkan khutbah Idul Fitri 1442 H Bahasa Jawa dalam format PDF, Anda cukup klik satu kali link download di bawah ini,

Download

Baca juga:

Khutbah Idul Fitri 1441 H PCNU Trenggalek: SABAR ING DALEM UJIAN (Bahasa Jawa)

Panduan Salat Idul Fitri di Rumah (Berjamaah atau Munfarid)

Bacaan dan Tata Cara Bilal Salat Idul Fitri

Tinggalkan Balasan
You May Also Like

Lirik Syair Salalahuk (Shalawat Jawa Pujian Setelah Tarawih)

Salalahuk merupakan sebuah syair berbahasa Jawa yang berisi puji-pujian kepada Baginda Nabi…

Bacaan dan Tata Cara Bilal Shalat Jumat (Panduan Singkat)

Dalam pelaksanaan shalat Jumat, bilal atau muraqqi mempunyai peran yang penting. Bilal…

Tata Cara dan Bacaan Bilal Salat Idul Adha

Bilal atau Muraqqi adalah seseorang yang bertugas mengumandangkan tarqiyah (seruan kepada jamaah untuk melaksanakan salat). Berikut tata cara dan bacaan bilal salat Idul Adha.

Jadwal Imsakiyah Ramadan 1444 H / 2023 Kabupaten Trenggalek per Kecamatan

Lembaga Falakiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama atau LFNU Trenggalek menerbitkan Jadwal Imsakiyah…